Ostatné technológie predstavujú skupinu výrobkov ako zberače, rozdeľovače, prepojovacie armatúry atď., ktoré sú navrhované a vyrábané podľa konkrétnych požiadaviek daného projektu. Napríklad prepojenie viacerých jedno okruhových temperačných staníc, …

  • Rozdeľovač/Zberač


    • Armatúry umiestnené na samostatnom ráme alebo na držiakoch
    • Možnosť prepojenia viacerých staníc do veľkých výkonov ohrevu a chladenia
    • Krytovanie / nekrytované vyhotovenie
    • Vysoká kvalita prevedenia