Odovzdávacie stanice tepla zabezpečujú decentralizovanú prípravy TÚV a ÚK v objektoch bytovej výstavby, občianskej vybavenosti a priemyselných objektoch. Typicky sa používajú ako domové podstanice pri prechode na dvojrúrkový systém.

 • Tlakovo nezávislé OST


  • Spĺňa certifikát CE
  • Nízke investičné náklady
  • Vysoká životnosť a spoľahlivosť
  • Montáž kompaktne alebo blokovo ÚK a TÚV
  • Decentralizovaný rýchloohrev TÚV
  • Bezobslužná prevádzka a jednoduchá údržba

   

 • Tlakovo závislé OST


  • Spĺňa certifikát CE
  • Nízke investičné náklady
  • Vysoká životnosť a spoľahlivosť
  • Montáž kompaktne alebo blokovo ÚK a TÚV
  • Decentralizovaný rýchloohrev TÚV
  • Bezobslužná prevádzka a jednoduchá údržba