Naše produkty a služby môžeme rozdeliť do nasledovných skupín – riešení pre tieto oblasti:

 • Priemysel

  • príprava a regulácia UK a TÚV
  • príprava a regulácia technologickej vody
  • elektrické rozvádzače
  • informačné a riadiace systémy

  … v rôznych oblastiach priemyslu

 • Budovy

  • inteligentné budovy
  • integrácia riadenia a monitoringu zdrojov tepla, chladu, vetrania
  • efektívna príprava UK a TÚV
  • bezpečnosť, pohodlie, efektivita
 • Domácnosti

  • inteligentné moderné domácnosti
  • diaľkové riadenie a monitoring
  • bezpečnosť, pohodlie, elektivita
 • Informačné systémy

  • riadenie
  • dispečing
  • monitoring
  • zber dát

  … v rôznych odvetviach

 • Projektanti

  • podklady pre projektantov
  • ucelené riešenia

  … v rôznych odvetviach