Sídlo a poštová adresa

IPECON, s.r.o.
Dolné Rudiny 8209/43
010 01 Žilina
Slovenská republika

+421 41 7073 400
ipecon@ipecon.sk


IČO: 363 747 84
DIČ: 2020101655
IČ DPH: SK2020101655
Zápis v Obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 10621/L

Obchodné oddelenie

 • Ing. Richard Čemeš


  (tepelné zdroje, energetika)


  riaditeľ divízie TTaE
  obchodno-technický manažér senior
  +421 907 871 056
  rcemes@ipecon.sk

 • Ing. Maroš Kopernický


  (tepelné zdroje, energetika)


  výrobno-obchodný riaditeľ
  obchodno-technický manažér senior
  +421 905 853 982
  mkopernicky@ipecon.sk

 • Ing. Zbigniev Witos


  (temperačné stanice)


  obchodno-technický manažér senior
  +421 908 909 772
  zwitos@ipecon.sk

 • Ing. Michal Ďuračík


  (informačné systémy)


  obchodno-technický manažér ……….
  +421 905 721 435
  mduracik@ipecon.sk

Výrobné oddelenie

 • Marcel Milučký


  výrobný riaditeľ
  +421 907 725 424
  mmilucky@ipecon.sk

Servis a inštalácie

 • Peter Koťka


  vedúci servisu
  +421 918 118 003
  kotka@ipecon.sk

Ekonomické oddelenie

 • Ing. Jana Chamajová


  vedúca ekonomického úseku
  +421 905 202 383
  jchamajova@ipecon.sk