Elektrické rozvádzače sú súčasťou ostatných produktov IPECON (odovzdávacích staníc , temperačných staníc , …), alebo sú projektované, vyrábané a dodávané ako samostatné produkty podľa konkrétnych požiadaviek …

 • MaR Rozvádzače


  • Spĺňajú certifikát CE
  • Pre odovzdávacie stanice tepla, temperačné a chladiace stanice
  • Pre kotolne
  • Pre vzduchotechnické strojovne
  • Pre systémy monitorovania a automatizácie
  • Špeciálne rozvádzače podľa konkrétnych požiadaviek

   

 • Silové rozvádzače


  • Spĺňajú certifikát CE
  • Pre silové napájanie osvetlenia, čerpadiel, kotlov a ďalších zariadení v kotolniach a výmenníkových staniciach
  • Pre vyvedenie výkonu motorgenerátorov a kogeneračných jednotiek
  • Špeciálne rozvádzače podľa konkrétnych požiadaviek

   

 • Komunikačné rozvádzače


  • Spĺňajú certifikát CE
  • Pre komunikáciu, zber a spracovanie dát systémov monitorovania a automatizácie
  • Špeciálne rozvádzače podľa konkrétnych požiadaviek