• certifikacna znacka TUV

  Integrovaný Systém Manažérstva (ISM)

  Ing. Marián Ivaška
  05. 04. 2019

  Spoločnosť IPECON, s.r.o. má vytvorený, zavedený a využívaný integrovaný systém manažérstva (ISM). Vykonávanie činností, postupov a procesov v ISM prebieha v zmysle noriem ČSN EN …

 • Zváracie stoly plazmanitridované s príslušenstvom

  Marcel Milučký
  22. 03. 2019

  Z dôvodu optimalizácie práce pri zváraní sme zakúpili tento systém. Základom stavebnice sú zváracie stoly, ku ktorým sa pomocou špeciálnych rýchlo upínacích čapov pripája množstvo …

 • logo TUV Rheinland

  Systém riadenia kvality podľa modulu H1

  Ing. Marián Ivaška
  03. 12. 2018

  Certifikačný orgán pre systémy kvality (TUV Rheinland) na základe vykonaného auditu potvrdila zavedenie a uplatňovanie systému kvality, ktorý spĺňa požiadavky európskej smernice  2014/68/EU. Spoločnosť IPECON, …

 • EU logo

  Projekty EÚ - Operačný program výskum a inovácie

  Ing. Marián Ivaška
  06. 11. 2018

  Názov projektu: Zásadná inovácia výrobného procesu prostredníctvom linky na spracovanie plechu   Kód projektu: 313012C602 Operačný program Výskum a inovácie Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 Prioritná os: 1 …

 • História výroby v IPECONE – Výrobný progres

  Marcel Milučký
  05. 10. 2018

  Už viac ako 20 rokov je história IPECONU spojená s vlastnou výrobou našich produktov. Stručný sumár mapuje hlavné míľniky tohoto obdobia, z ktorých je jasný …

 • areal Village resort Hanuliak

  Energetické dni IPECON 2018 – rezort Hanuliak

  Ing. Richard Čemeš
  10. 09. 2018

  Tento rok sa 23. ročník konferencie Energetické dni IPECON konal dňoch 6.-7.9.2018 v Belej vo Village resort Hanuliak. Ďakujeme všetkým zúčastneným s tešíme sa na …

 • tlačiareň štítkov

  Označovanie výrobkov a prvkov štítkami

  Marcel Milučký
  13. 04. 2018

  Dlhodobým štandardom v spoločnosti IPECON, s.r.o. je označovanie výrobkov kvalitnými výrobnými štítkami obsahujúcimi identifikačné a základné technické údaje. Ovládacie a signalizačné prvky, káble a ďalšie …

 • Zámorské balenie – zvýšená odolnosť pri preprave

  Ing. Marián Ivaška
  21. 02. 2018

  Pri vývoze temperačných staníc do Thajska sme potrebovali zabezpečiť nadštandardné vývozné balenie zariadení. Pri návrhu boli zohľadnené viaceré okolnosti ako miesto určenia, predpokladaná doba uskladnenia, klimatické …