• certifikacna znacka TUV

  Integrovaný Systém Manažérstva (ISM)

  Ing. Marián Ivaška
  25. 05. 2018

  Spoločnosť IPECON, s.r.o. má vytvorený, zavedený a využívaný integrovaný systém manažérstva (ISM). Vykonávanie činností, postupov a procesov v ISM prebieha v zmysle noriem STN EN …

 • tlačiareň štítkov

  Označovanie výrobkov a prvkov štítkami

  Marcel Milučký
  13. 04. 2018

  Dlhodobým štandardom v spoločnosti IPECON, s.r.o. je označovanie výrobkov kvalitnými výrobnými štítkami obsahujúcimi identifikačné a základné technické údaje. Ovládacie a signalizačné prvky, káble a ďalšie …

 • Zámorské balenie – zvýšená odolnosť pri preprave

  Ing. Marián Ivaška
  21. 02. 2018

  Pri vývoze temperačných staníc do Thajska sme potrebovali zabezpečiť nadštandardné vývozné balenie zariadení. Pri návrhu boli zohľadnené viaceré okolnosti ako miesto určenia, predpokladaná doba uskladnenia, klimatické …

 • Nové vybavenie dielne: Pieskovací box 1200 l

  Marcel Milučký
  18. 01. 2018

  Zakúpili sme nový Pieskovací box 1200 l, ktorý ma extra veľkú pracovnú plochu 1300 x 1180 x 850 mm a veľké postranné dvere. Dve pištole …

 • softvér PTC Creo

  Nový softvér na konštrukčnom oddelení - PTC Creo

  Ing. Marián Ivaška
  15. 11. 2017

  Po problémoch so stabilitou a nedostatočnou výkonnosťou pôvodného programu sa hľadalo nové riešenie pre konštrukčné oddelenie. Prebehlo testovanie alternatívnych riešení a na základe dobrých skúseností bol …

 • Energetické dni IPECON 2017 – hotel IMPOZANT

  Ing. Richard Čemeš
  24. 08. 2017

  Tento rok sa 22. ročník konferencie Energetické dni IPECON konal vo Valčianskej doline v hoteli IMPOZANT v dňoch 6.-7.9.2017. Ďakujeme všetkým zúčastneným s tešíme sa …

 • IPECON – „Áčkový“ dodávateľ pre Continental

  Ing. Zbigniew Witos
  19. 06. 2017

  Spoločnosť Continental nás aj pre rok 2016 vyhodnotila v celosvetovom merítku dodávateľov ako dodávateľa skupiny „A“.

 • EU logo

  Projekty EÚ - Operačný program výskum a inovácie

  Ing. Marián Ivaška
  15. 06. 2017

  Názov projektu: Zásadná inovácia výrobného procesu prostredníctvom linky na spracovanie plechu   Kód projektu: 313012C602 Operačný program Výskum a inovácie Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 Prioritná os: 1 …