• EU logo

  Projekty EÚ - Operačný program výskum a inovácie

  Ing. Marián Ivaška
  06. 11. 2018

  Názov projektu: Zásadná inovácia výrobného procesu prostredníctvom linky na spracovanie plechu   Kód projektu: 313012C602 Operačný program Výskum a inovácie Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 Prioritná os: 1 …

 • História výroby v IPECONE – Výrobný progres

  Marcel Milučký
  05. 10. 2018

  Už viac ako 20 rokov je história IPECONU spojená s vlastnou výrobou našich produktov. Stručný sumár mapuje hlavné míľniky tohoto obdobia, z ktorých je jasný …

 • areal Village resort Hanuliak

  Energetické dni IPECON 2018 – rezort Hanuliak

  Ing. Richard Čemeš
  10. 09. 2018

  Tento rok sa 23. ročník konferencie Energetické dni IPECON konal dňoch 6.-7.9.2018 v Belej vo Village resort Hanuliak. Ďakujeme všetkým zúčastneným s tešíme sa na …

 • certifikacna znacka TUV

  Integrovaný Systém Manažérstva (ISM)

  Ing. Marián Ivaška
  25. 05. 2018

  Spoločnosť IPECON, s.r.o. má vytvorený, zavedený a využívaný integrovaný systém manažérstva (ISM). Vykonávanie činností, postupov a procesov v ISM prebieha v zmysle noriem STN EN …

 • tlačiareň štítkov

  Označovanie výrobkov a prvkov štítkami

  Marcel Milučký
  13. 04. 2018

  Dlhodobým štandardom v spoločnosti IPECON, s.r.o. je označovanie výrobkov kvalitnými výrobnými štítkami obsahujúcimi identifikačné a základné technické údaje. Ovládacie a signalizačné prvky, káble a ďalšie …

 • Zámorské balenie – zvýšená odolnosť pri preprave

  Ing. Marián Ivaška
  21. 02. 2018

  Pri vývoze temperačných staníc do Thajska sme potrebovali zabezpečiť nadštandardné vývozné balenie zariadení. Pri návrhu boli zohľadnené viaceré okolnosti ako miesto určenia, predpokladaná doba uskladnenia, klimatické …

 • Nové vybavenie dielne: Pieskovací box 1200 l

  Marcel Milučký
  18. 01. 2018

  Zakúpili sme nový Pieskovací box 1200 l, ktorý ma extra veľkú pracovnú plochu 1300 x 1180 x 850 mm a veľké postranné dvere. Dve pištole …

 • softvér PTC Creo

  Nový softvér na konštrukčnom oddelení - PTC Creo

  Ing. Marián Ivaška
  15. 11. 2017

  Po problémoch so stabilitou a nedostatočnou výkonnosťou pôvodného programu sa hľadalo nové riešenie pre konštrukčné oddelenie. Prebehlo testovanie alternatívnych riešení a na základe dobrých skúseností bol …