Hľadáte spoľahlivého dodávateľa a partnera?

Spoločnosť IPECON je už 25 rokov spoľahlivý partner svojich zákazníkov. V oblasti tepelnej techniky a energetiky Vám Ponúkame dlhoročné skúsenosti nášho špecializovaného tímu odborníkov. Disponujeme dostatočnými projekčnými a výrobnými kapacitami a sme schopní dodávky realizovať v plnom rozsahu od návrhu a projektov cez výrobu, inštaláciu, až po diaľkový dispečing, monitoring a servis.

Určite nájdeme pre Vás vhodné riešenie aj v otázkach dodacieho termínu a platobných podmienok. Kontaktujte nás.