Realizácia


Jedná  z hlavných činností, ktorej sa aktuálne výraznejšie venujeme je realizácia našich zákaziek a projektov až po nainštalovanie zariadení u koncového zákazníka. Naši technici a aplikační inžinieri sú kompetentní vycestovať do miesta a krajiny inštalácie, dodané zariadenia a technológiu odborne nainštalovať, spustiť a zaškoliť pre správne používanie.