Automatizácia


Sledujeme a používame aktuálne moderné IT a komunikačné technológie. Vytvárame automatizované riešenia pre celý rad procesov týkajúcich sa prevádzky a funkčnosti našich zariadení, a tiež spôsobu riadenia, monitoringu a dispečingu.