Projekčná činnosť

Naši projektanti a konštruktéri pracujú s profesionálnymi softvérmi a majú dlhoročnú prax a bohaté skúsenosti z veľkého množstva projektov. Ponúkame rôzne stupne projektovej dokumentácie, rozpočet a výkaz výmer aj pre rozsiahle projekty:

ELEKTRO PROJEKCIA

 • meranie a regulácia (MaR),
 • systém riadenia technológií a procesov (SRTP),
 • prevádzkový rozvod silnoprúdu (PRS),
 • meranie elektrických veličín,
 • komunikácia ethernet,
 • optické dátové prenosy,
 • a iné, podľa konkrétnych požiadaviek

TECHNOLOGICKÁ PROJEKCIA A KONŠTRUKCIA

 • odovzdávacie stanice tepla (OST),
 • temperačné staníce (TS),
 • chladiace stanice (CHS)
 • rozvody pri rekonštrukcií kotolní a výmenníkových staníc tepla
 • a iné, podľa konkrétnych požiadaviek,