Autor

Marcel Milučký

výrobný riaditeľ
+421 907 725 424
mmilucky@ipecon.sk

Zverejnené: 22. 03. 2019

Z dôvodu optimalizácie práce pri zváraní sme zakúpili tento systém. Základom stavebnice sú zváracie stoly, ku ktorým sa pomocou špeciálnych rýchlo upínacích čapov pripája množstvo univerzálnych prvkov. Vzniká tým unikátny celok, ktorý má univerzálne použitie pri zváraní rôznych zostáv. Vzhľadom na svoju tvrdosť povrchu majú tieto stoly vysokú odolnosť proti pôsobeniu korózie, nárazov a dlhodobo si zachovávajú rovinnosť a geometriu, čo pozitívne ovplyvňuje výslednú kvalitu našich výrobkov.

Stoly majú na pracovnej doske horizontálne a vertikálne vŕtané otvory, vďaka ktorým sa dajú spájať medzi sebou alebo rozširovať o ďalšie prvky stavebnice.

Pri chemicko-termickej metóde plazmanitridácie bol na stoloch vytvorený povrch, ktorý je viac odolný voči opotrebovaniu, korózii a má dlhšiu životnosť. Upínacia sila čapov je vyššia, nosnosť stola sa zvýši o 20 až 30% a životnosť stola je dvojnásobná.