Autor

Marcel Milučký

výrobný riaditeľ
+421 907 725 424
mmilucky@ipecon.sk

Zverejnené: 05. 10. 2018

Už viac ako 20 rokov je história IPECONU spojená s vlastnou výrobou našich produktov. Stručný sumár mapuje hlavné míľniky tohoto obdobia, z ktorých je jasný nezadržateľný výrobný progres našej spoločnosti.

Roky 1995-2002 … počiatky výroby v prenajatých výrobných priestoroch
–  prvé aplikácie regulácie a kontroly na vlastných zariadeniach
–  prvé výmenníkové a temperačné stanice
–  prvé strojné vybavenie: autogén, zváračka MIG, pásová píla

Roky 2003-2007 prvé vlastné výrobné priestory – obrovské zmeny
–  cca 80 m²
–  prvé strojné vybavenie: autogén, zváračka MIG, pásová píla
–  certifikácia našich typových zariadení
–  vypracovanie WPQR a WPS
–  ISO 9001:2008 – manažment kvality
–  DIN EN ISO 3834-2 – systém kvality zvárania
–  spolupráca s domácimi a nadnárodnými spoločnosťami

Roky 2008-2015 výstavba nových výrobných priestorov ďalšie zmeny
–  nových cca 450 m²
–  vznik väčšieho sociálneho zázemia výroby (kancelária, šatne, sociálne zariadenia)
–  rozšírenie strojného vybavenia, prvý 3D konštrukčný softvér
–  pásová píla, stĺpová vŕtačka, závitorezy, profilové nožnice, zváračky MIG, TIG, žeriav
–  vytvorenie prvých ucelených zváracích pracovísk
–  vytvorenie prvých ucelených montážnych pracovísk
–  zavedenie štandardov pre automatizáciu výroby (logický tok procesov)

Roky 2016- 2017 rozšírenie výrobných priestorov ďalšie zmeny
–  nových cca 800 m²
–  vznik nového ďalšieho sociálneho zázemia výroby (kancelária, šatne, sociálne zariadenia)
–  možnosť zväčšiť produktivitu práce
–  možnosť neodmietať zákazky z dôvodu priestorových limitov výroby
–  rozšírenie WPQR, WPS pre nerezové materiály
–  vznik skúšobných a testovacích pracovísk našich výrobkov
–  vznik komfortných expedičných priestorov
–  veľký objem výroby, nepostačujúce stojné vybavenie = veľké množstvo kooperácii

Rok 2018 … Nová dielňa NC a CNC spracovania plechov – ďalšie zmeny

–  vyčlenené cca 80 m²
–  postupná inovácia výrobného procesu
–  eliminácie kooperácii a sústredenie všetkých potrebných výrobných procesov „pod jednu strechu“
–  rozšírenie možností inovácií dizajnu našich zariadení
–  flexibilné pretvorenie návrhu do konečného výrobku: kompletný výrobný proces „v našich rukách“
–  široké možnosti vlastného „výskumu a vývoja“ konštrukcie zariadení
–  vznik výrobných kapacít aj pre poskytovanie služieb v oblasti CNC spracovania plechu

 

Podporné výrobné softvéry CREO, CNCKAD, D-BEND

Presné poloautomatizované strihanie plechu

 

Presné automatizované vysekávanie rozvinutých tvarov konštrukčných častí rámov a krytovania

 

Presné automatizované ohýbanie konštrukčných častí rámov a krytovania