Autor

Marcel Milučký

výrobný riaditeľ
+421 907 725 424
mmilucky@ipecon.sk

Zverejnené: 29. 04. 2019

Zakúpili sme nový Pneumatický stojanový bodovací stroj s kyvným ramenom, ktorý nám umožňuje zvýšiť produktivitu práce a efektivitu výroby našich produktov.

Základné parametre sú:

  • Bodovacie kliešte: 20 kVA
  • Rozsah nastavenia dĺžky ramien: 320  mm
  • Pneumatické ovládanie, nastaviteľná výška zdvihu elektród, nastaviteľný prítlak elektród

Odporové zváranie definujeme ako spôsob zvárania, pri ktorom sa vytvára zvar bez prídavného materiálu krátkodobým prechodom prúdu vysokej intenzity cez miesto zvaru, pri súčasnom pôsobení tlaku. Na dosiahnutie zváracej teploty sa využíva teplo, vyvinuté zváracím prúdom pri spolupôsobení odporov v oblasti zvaru.

Výhody bodového odporového zvárania:

  • vysoká produktivita – zvárací čas trvá iba zlomky sekundy
  • využitie vo veľkosériovej, príp. malosériovej výrobe
  • možnosť automatizácie s automatickým priebehom zváracích parametrov