Autor

Ing. Marián Ivaška

koordinátor dokumentácie a marketingu
+421 905 426 701
mivaska@ipecon.sk

logo TUV Rheinland
Zverejnené: 17. 06. 2019

Táto časť ISO 3834 určuje úplné požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov tak pri dielenských podmienkach, ako aj v miestach montáže.
V spoločnosti IPECON, s.r.o. tvorí zváranie podstatnú časť výrobného procesu. S cieľom dosiahnutia čo najvyššej kvality výrobkov prebieha certifikácia podľa DIN EN ISO 3834-2 už od roku 2014. Vďaka úspešnej certifikácii sa potvrdzuje postavenie spoločnosti ako dôveryhodného dodávateľa kvalitných produktov.

Certifikačné orgány (TUV Rheinland) na základe recertifikačných a dohľadových auditov pravidelne kontrolujú a potvrdzujú dodržiavanie podmienok systému kvality v rozsahu Zváranie tlakových zariadení a skladovacích nádrží . Na základe auditov sú následne vydávané platné certifikáty.

Dňa 14.06.2019 sa konal dohľadový audit zameraný na posúdenie zhody systému s požiadavkami aktuálnych noriem. Počas auditu neboli nájdené žiadne nezhody.