Servisné oddelenie

Okrem výroby, dodávky a inštalácií zariadení zabezpečujeme aj záručný a pozáručný servis a rýchle riešenie problému zákazníkov vykonaním servisného zásahu, diagnostikovaním a odstránením poruchy v krátkom čase od nahlásenia.

Kvalita servisných služieb je zabezpečená našimi zamestnancami – tímom servisných technikov s dlhoročnými skúsenosťami, praxou a školeniami.

Štandardne poskytovaná záručná doba je na dodaný materiál 12 mesiacov od uvedenia do prevádzky, na vykonané práce a služby 24 mesiacov od odovzdania diela.

Prínosom pre zákazníkov je aj hotline – telefonická podpora pre informačné systémy umožňujúca konzultáciu prípadného problému, diagnostiku a často krát aj odstránenie problému priamo bez výjazdu technikov k zákazníkovi.

Charakteristiky servisných služieb

  • skúsení odborníci
  • ústretovosť a profesionalita
  • záručný servis
  • pozáručný servis
  • hotline pre IT riešenia
  • technická podpora
  • profylaktické prehliadky
  • pravidelné odborné prehliadky a skúšky