Dokumentácia

Súčasťou dodávky zariadení je sprievodná dokladová dokumentácia.

Tvoria ju:

  • návody a príručky na inštaláciu, obsluhu a údržbu
  • technické správy
  • atesty použitých prvkov
  • vyhlásenia o zhode
  • pasporty
  • protokoly
  • schémy

Dokumentáciu dodávame v tlačenej aj elektronickej verzii (PDF formát na CD / DVD nosičoch). Pri tvorbe projektovej dokumentácie sú používané moderné softvérové produkty, čomu zodpovedajú aj výstupy (napr. 3D PDF zariadenia s možnosťou rotácie a iné). Jednotlivé súčasti dokumentácie sú prehľadné a zrozumiteľné.

Jazyková verzia dokumentácie je prispôsobená krajine určenia a požiadavkám zákazníka. Prispôsobujú sa aj obrazovky riadiacich systémov.

Nižšie nájdete ukážky používanej dokumentácie.

návod na obsluhu TCU

TCU návod na obsluhu

TCU zapojenie

TCU technologická schéma

TCU zona

TCU technologická schéma

ICHS BOM

ICHS zoznam materiálu

OST dispozícia

OST dispozícia

OST schéma

OST technologická schéma

OST MaR

OST elektrické zapojenie

osvedčenie TEDIS

TEDIS osvedčenie