www.continental-corporation.com

 

Spoločnosti Continentál pravidelne dodávame naše Temperačné stanice, pre zabezpečenie ohrevu a chladenia technologickej vody na požadované parametre. Stanice sú následne inštalované po celom svete v linkách pre výrobu pneumatík.