www.bridgestone.com

 

Spoločnosti Bridgestone pravidelne dodávame naše Temperačné stanice, pre zabezpečenie ohrevu a chladenia technologickej vody na požadované parametre. Stanice sú následne inštalované po celom svete v linkách pre výrobu pneumatík.