• Termín: 04.-05.09.2014
  • Miesto: hotel IMPOZANT

Účastníci Energetických dní 2014 si užili okrem bloku odborných prednášok aj športové popoludnie s rôznymi atrakciami:

  • futbal
  • tenis
  • bowling
  • golf
  • jazda na seway
  • streľba
  • alpské disciplíny

Deň bol zakončený neformálnym spoločenským večerom s chutným občerstvením. Najlepší si odnášali ocenenia.