Autor

Ing. Marián Ivaška

koordinátor dokumentácie a marketingu
+421 905 426 701
mivaska@ipecon.sk

softvér PTC Creo
Zverejnené: 15. 11. 2017

Po problémoch so stabilitou a nedostatočnou výkonnosťou pôvodného programu sa hľadalo nové riešenie pre konštrukčné oddelenie. Prebehlo testovanie alternatívnych riešení a na základe dobrých skúseností bol vybratý nový softvér – PTC Creo Parametric. Umožní pracovať s väčšími zostavami, umožňuje používateľom  flexibilný prístup a zefektívni prácu pri návrhu zariadení.