Autor

Ing. Marián Ivaška

koordinátor dokumentácie a marketingu
+421 905 426 701
mivaska@ipecon.sk

logo TUV Rheinland
Zverejnené: 03. 12. 2018

Certifikačný orgán pre systémy kvality (TUV Rheinland) na základe vykonaného auditu potvrdila zavedenie a uplatňovanie systému kvality, ktorý spĺňa požiadavky európskej smernice  2014/68/EU. Spoločnosť IPECON, s.r.o. je oprávnená používať identifikačný znak notifikovaného orgánu na vydanie EU prehlásenia o zhode tlakových zariadení vyrobených v rozsahu posudzovaného systému kvality.

Dodržiavanie a využívanie tohto systému je pravidelne kontrolované a potvrdzované na základe recertifikačných, dohľadových a kontrolných auditov vykonávaných certifikačnými orgánmi pre systémy kvality. Na základe auditov sú následne vydávané platné certifikáty.

Na základe výsledkov certifikačného auditu boli vydané nové certifikáty s platnosťou od 01.11.2018 do 01.11.2021.

Viac informácií o Politike kvality a ISM možno nájsť v časti venovanej politike kvality.