Autor

Ing. Marián Ivaška

koordinátor dokumentácie a marketingu
+421 905 426 701
mivaska@ipecon.sk

certifikacna znacka TUV
Zverejnené: 05. 04. 2019

Spoločnosť IPECON, s.r.o. má vytvorený, zavedený a využívaný integrovaný systém manažérstva (ISM). Vykonávanie činností, postupov a procesov v ISM prebieha v zmysle noriem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008 s ich následnou aktualizáciou na nové normy.

Certifikačné orgány pre systémy kvality (TUV Rheinland) na základe recertifikačných a dohľadových auditov pravidelne kontrolujú a potvrdzujú dodržiavanie a využívanie tohto systému. Na základe auditov sú následne vydávané platné certifikáty.

V dňoch 01.-02.04.2019 sa konal dohľadový audit zameraný na posúdenie zhody systému s požiadavkami aktuálnych noriem. Počas auditu neboli nájdené žiadne nezhody.

Viac informácií o Politike kvality a ISM možno nájsť v časti venovanej politike kvality.