• certifikacna znacka TUV

    Integrovaný Systém Manažérstva (ISM)

    Ing. Marián Ivaška
    05. 04. 2019

    Spoločnosť IPECON, s.r.o. má vytvorený, zavedený a využívaný integrovaný systém manažérstva (ISM). Vykonávanie činností, postupov a procesov v ISM prebieha v zmysle noriem ČSN EN …

  • logo TUV Rheinland

    Systém riadenia kvality podľa modulu H1

    Ing. Marián Ivaška
    03. 12. 2018

    Certifikačný orgán pre systémy kvality (TUV Rheinland) na základe vykonaného auditu potvrdila zavedenie a uplatňovanie systému kvality, ktorý spĺňa požiadavky európskej smernice  2014/68/EU. Spoločnosť IPECON, …

  • EU logo

    Projekty EÚ - Operačný program výskum a inovácie

    Ing. Marián Ivaška
    06. 11. 2018

    Názov projektu: Zásadná inovácia výrobného procesu prostredníctvom linky na spracovanie plechu   Kód projektu: 313012C602 Operačný program Výskum a inovácie Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 Prioritná os: 1 …

  • areal Village resort Hanuliak

    Energetické dni IPECON 2018 – rezort Hanuliak

    Ing. Richard Čemeš
    10. 09. 2018

    Tento rok sa 23. ročník konferencie Energetické dni IPECON konal dňoch 6.-7.9.2018 v Belej vo Village resort Hanuliak. Ďakujeme všetkým zúčastneným s tešíme sa na …

  • softvér PTC Creo

    Nový softvér na konštrukčnom oddelení - PTC Creo

    Ing. Marián Ivaška
    15. 11. 2017

    Po problémoch so stabilitou a nedostatočnou výkonnosťou pôvodného programu sa hľadalo nové riešenie pre konštrukčné oddelenie. Prebehlo testovanie alternatívnych riešení a na základe dobrých skúseností bol …

  • IPECON – „Áčkový“ dodávateľ pre Continental

    Ing. Zbigniew Witos
    19. 06. 2017

    Spoločnosť Continental nás aj pre rok 2016 vyhodnotila v celosvetovom merítku dodávateľov ako dodávateľa skupiny „A“.

  • IPECON – Divízia Tepelná technika a energetika

    Ing. Richard Čemeš
    10. 05. 2013

    Hľadáte spoľahlivého dodávateľa a partnera? Spoločnosť IPECON je už 25 rokov spoľahlivý partner svojich zákazníkov. V oblasti tepelnej techniky a energetiky Vám Ponúkame dlhoročné skúsenosti …