• logo TUV Rheinland

  Certifikácia pri zváraní podľa ISO 3834-2

  Ing. Marián Ivaška
  27. 04. 2020

  Táto časť ISO 3834 určuje úplné požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov tak pri dielenských podmienkach, ako aj v miestach montáže. V spoločnosti IPECON, …

 • logo ED2019

  Energetické dni IPECON 2019 – rezort Hanuliak

  Ing. Richard Čemeš
  20. 09. 2019

  V dňoch 18.-19.09.2019 sa vo Village resort Hanuliak sa konal už 24. ročník konferencie Energetické dni IPECON. Podujatie bolo úspešné, všetkým účastníkom ďakujeme a tešíme …

 • certifikacna znacka TUV

  Integrovaný Systém Manažérstva (ISM)

  Ing. Marián Ivaška
  05. 04. 2019

  Spoločnosť IPECON, s.r.o. má vytvorený, zavedený a využívaný integrovaný systém manažérstva (ISM). Vykonávanie činností, postupov a procesov v ISM prebieha v zmysle noriem ČSN EN …

 • logo TUV Rheinland

  Systém riadenia kvality podľa modulu H1

  Ing. Marián Ivaška
  03. 12. 2018

  Certifikačný orgán pre systémy kvality (TUV Rheinland) na základe vykonaného auditu potvrdila zavedenie a uplatňovanie systému kvality, ktorý spĺňa požiadavky európskej smernice  2014/68/EU. Spoločnosť IPECON, …

 • EU logo

  Projekty EÚ - Operačný program výskum a inovácie

  Ing. Marián Ivaška
  06. 11. 2018

  Názov projektu: Zásadná inovácia výrobného procesu prostredníctvom linky na spracovanie plechu   Kód projektu: 313012C602 Operačný program Výskum a inovácie Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 Prioritná os: 1 …

 • areal Village resort Hanuliak

  Energetické dni IPECON 2018 – rezort Hanuliak

  Ing. Richard Čemeš
  10. 09. 2018

  Tento rok sa 23. ročník konferencie Energetické dni IPECON konal dňoch 6.-7.9.2018 v Belej vo Village resort Hanuliak. Ďakujeme všetkým zúčastneným s tešíme sa na …

 • softvér PTC Creo

  Nový softvér na konštrukčnom oddelení - PTC Creo

  Ing. Marián Ivaška
  15. 11. 2017

  Po problémoch so stabilitou a nedostatočnou výkonnosťou pôvodného programu sa hľadalo nové riešenie pre konštrukčné oddelenie. Prebehlo testovanie alternatívnych riešení a na základe dobrých skúseností bol …

 • IPECON – „Áčkový“ dodávateľ pre Continental

  Ing. Zbigniew Witos
  19. 06. 2017

  Spoločnosť Continental nás aj pre rok 2016 vyhodnotila v celosvetovom merítku dodávateľov ako dodávateľa skupiny „A“.